*|MC:SUBJECT|*

SAMLA CAPITAL OY
Uutiskirje lokakuu 2020

Salkunhoitaja Samppa Lajusen kommentit vuoden 2020 toisesta kvartaalista ja kuluvasta syksystä
Tuotto


Vuosi 2020 on jatkunut vauhdikkaana ja mielenkiintoisena. Rahastojemme kehitys on pysynyt hyvänä. Q2 oli sekä Samla Toimitilat Ky:lle, että Samla Asunnot Ky:lle tavanomainen kvartaali ja molempien kokonaistuotto annualisoituna on ollut 13,0 %. Samla Toimitilat II Ky:n annualisoitu tuotto on ollut 9,5 %, mutta viimeisimmän kvartaalin toteutunut tuotto ei kuitenkaan ole linjassa pitkän aikavälin tuotto-odotuksen kanssa johtuen Chydenian kauppakeskuksen ostoon liittyvistä kertaluontoisista eristä.


Uudet ostot

Uutena kohteena Q2 kvartaalin aikana Samla Toimitilat II Ky osti Kokkolasta kauppakeskus Chydenian. Kauppakeskuksen ostohetkellä Korona oli pahimmillaan ja silloin kävijämäärät ja myynnit olivat paineessa. Nyt kävijämäärät ja myynnit ovat nousseet viikko viikolta niin, että tällä hetkellä ollaan vain hieman alle verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Naapurikiinteistön omistajan Trevianin kanssa on päästy hyvään yhteistyöhön koko kauppakeskuksen kehittämisestä ja uusien vuokralaisten hankinnasta.

Samla Asunnot Ky:llä on rakennettuna hyvä, uusi, sopimuksilla varmistettu hankekanta, jonka koko on yhteensä 60,2 miljoonaa euroa. Asuntoportfoliomme on laajentunut Q2 aikana etelänaapuriimme Tallinnaan, jossa olemme tehneet sopimukset 43 asunnon ostamisesta. Saimme mielestämme ostettua ne Koronan aikaan n. 10 % alle tämän päivän hinnoittelun. Tämä johtuu siitä, että rakennusliikkeet olivat varpaillaan siitä, mitä tuleman pitää. Nyt on huomattu, että maailma ei pysähtynytkään ja asuntokauppa vetää hyvin. Kohteet, Lauluväljaku, Uusveerenni ja Torn, sijaitsevat kaikki erinomaisilla sijainneilla, Tallinnan ydinkeskustan kupeessa.

Samla Toimitilat II Ky ja Samla Asunnot Ky ostivat kvartaalin päättymisen jälkeen yhteistyössä lähes kokonaisen korttelin Helsingin Kruununhaasta. Korttelissa sijaitsee neljä historiallisesti arvokasta kiinteistöä. Myyjänä oli Icon Corporation Oy:n konkurssipesä ja kauppahinta 15 miljoonaa euroa. Suunnitelmana on uudistaa vähintään kolme rakennusta neljästä korkeatasoiseksi hotelliksi oheispalveluineen. Neljäs rakennus osoitteessa Liisankatu 8A saneerataan joko asumis- tai hotellikäyttöön.Tulevaisuuden näkymät

Samla Asunnot Ky:n omistamat vuokra-asunnot on maltillisesti arvostettu ja uskon, että ne pitävät jatkossa hyvin arvonsa. Pelkän vuokratuoton kautta saatava vuosituotto kaikkien kulujen jälkeen on maltillinen 4–5 %, mutta päälle tulee asuntojen myynneistä saatava kate ja kehityshankkeiden tuotot, joita ei pystyisi tekemään ilman taustalla olevaa kassavirtaa. Odotamme kehityshankkeilta kaksinumeroisia tuottoja seuraavien vuosien aikana. Siksi Samla Asuntojen 7 % tuottotavoitteen ylittäminen on realistinen tavoite tulevaisuuden osalta.

Toimitilapuolella Espoon kahden hoivakohteemme kehitys edistyy ja olemme allekirjoittaneet uudet 15 vuoden vuokrasopimukset Mehiläisen kanssa. Remontit kohteiden saneeraamiseksi ovat käynnistyneet ja tavoitteena on luovuttaa kohteet uudelle käyttäjälle tämän vuoden loppuun mennessä. Kohteiden kehittäminen tulee näkymään jatkossa rahaston NAV arvon nousuna ja kassavirtaperusteisesti voittona myyntihetkellä.Kiinteistöjen palvelutuottajien kilpailutus tehty

Q2 kvartaalin aikana teimme laajan palvelutuottajien kilpailutuksen kaikille omistamillemme kohteille. Tämän seurauksena uudet palveluntuottajat (mm. huoltoyhtiöt ja talotekniikkatoimijat) ovat aloittaneet toimintansa 1.9. lähtien. Uusien sopimuksien myötä kiinteistönhuollon laatu paranee, sopimusrakenteet ovat uusittu kaikille yhteneväksi ja huoltotöiden hinta laskee.


Uudet rekrytoinnit

Samla Capital on tehnyt kuluneen kvartaalin aikana viisi uutta rekrytointia. Rekrytointien avulla haluamme vastata paremmin kasvaneeseen sijoittajakysyntään, vuokralaistemme palvelemiseen ja hallinnollisen työn hoitamiseen.
 
Uusista vastuuhenkilöistä asiakkuuspäällikkö Matti Heikkinen (KTK) vastaa sijoittaja-asiakkaiden asiakassuhteiden hoidosta ja kehittämisestä. Uutena sijoituspäällikkönä aloittaa B2B-myynnin ammattilainen Markku Mattila. Hänen vastuualueenansa on uusien sijoittaja-asiakkaiden hankinta ja sijoittajasuhteet. Toimitilavuokralaisten asiakkuuksista vastaa vuokrauspäällikkö Ilari Joensivu (tradenomi). Analyytikkoharjoittelija Jori Leppänen (KTM) avustaa Samla Capitalissa salkunhoitajaa ostokohteiden ja kehityshankkeidenkin analysoinnissa. Lokakuussa Samla Capitalissa aloittaa myös uusi kiinteistöassistentti Marjukka Jokinen, joka on viimeiset vuodet työskennellyt asunto- ja kiinteistöyhtiöiden taloushallinnon parissa. Tervetuloa tiimiin!Samla on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Samla Capital on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja on hallituksen kokouksen pää-töksellä sitoutunut toimimaan näiden periaatteiden mukaisesti.

 

Mukavaa syksyä toivottaa,

Samppa Lajunen
Ostot ja salkunhoito
Samla Toimitilat II Ky:n viimeisimmät sijoituskohteet
Samla Toimitilat II on investoinut Helsingin Kruunuhakaan ostamalla neljä historiallisesti arvokasta kiinteistöä. Kysy lisää ja tutustu tarkemmin toimitilarahastoon!
Tutustu tarkemmin Samla Toimitilat II -rahastoon!
Sijoita Samla Asunnot -rahastoon
Samla Asunnot -rahastossa on juuri meneillään mm. Helsingin Lehtisaaren asuntokehityshanke, joka on yli 30 miljoonan euron kokonaisuus. Uudet ostot tarjoavat tällä hetkellä sijoitusmahdollisuuden, jollaista ei aina ole tarjolla!
Sijoita Samla Asunnot -rahastoon!
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*