e

Toimintafilosofiamme

Pääomitamme hyvinvointia

Sijoituskohteemme ovat hyvin konkreettisia, näkyviä, jokapäiväistä elämää ja työntekoa tukevia kohteita. Toimimme alueilla, jotka tarjoavat sijoittajille hyvää tuottoa ja samalla yhteiskunnalle paljon hyvää.

Samla toimitilat -rahasto mahdollistaa yrityksille ja julkisille toimijoille laadukkaat toimitilat tuotteiden tai palveluiden tuottamiseksi. Investoimalla pääomaa toimitiloihin, olemme mukana edistämässä yhteiskuntamme elinkeinoelämää ja hyvinvointia.

Samla asunnot –rahasto tarjoaa kustannustehokkaan tavan asua kasvukeskuksien vuokra-asunnoissa, joissa asuminen omistusasunto -muotoisesti ei välttämättä olisi kaikille mahdollista tai järkevää. Asuminen on jokaisen perustarve, johon investoimalla pääomitamme hyvinvoinnin kasvua.

Tavoitteet on tehty ylitettäväksi

Tavoitteemme on asetettu korkealle ja halumme ylittää ne kirkkaasti.

Rahastojemme tuottotavoitteet ohjaavat kaikkea toimintaa. Yksittäisen sijoituskohteen tuoton on aina ylitettävä rahastomme tuottotavoite, jotta voimme lunastaa sijoittajillemme tehdyt lupaukset. Tuottoa ei tehdä turvallisuudesta tinkimällä. Turvallisuus tarkoittaa meillä sijoituskohteen potentiaalia tulevaisuuden arvonnousulle ja riittävästä hajautuksesta huolehtimista.

Tavoitteet ylitetään vain ja ainoastaan kovalla työllä – ja sitä me olemme tottuneet tekemään. Tekemällä enemmän, laadukkaammin, sinnikkäämmin ja pitkäjänteisemmin, pystymme parantamaan suoritustamme useiden tekemisten eri osa-alueiden kautta.

Yhdessä

Samla Capitalissa sijoittaminen ja työn tekeminen yhdistyvät. Operatiivinen tiimi ja omistajat ovat sijoittaneet itse merkittävän osan omaisuudestaan Samla Capitalin rahastoihin. Toisin päin ajateltuna merkittävimmät rahastosijoittajat ovat sitoutuneet olemaan Samla Capitalin päätöksenteossa mukana.

Yhdessä tekeminen on järkevää, koska niin saamme enemmän aikaan. Yhdessä voimme hajauttaa sijoituksia useisiin eri kohteisiin ja keskittää työtä yhdelle organisaatiolle. Käytössämme ovat parhaat asiantuntijat ja neuvonantajat. Verkostomme kautta saamme käyttöömme enemmän tietoa, osaamista ja kokemusta, kuin mihin kukaan yksin voisi pystyä.

Intohimo

Ilman intohimoa ei ole energiaa ja ilman energiaa ei ole mitään. Meidän intohimomme kohdistuu sijoittamiseen, kiinteistöihin, itsensä haastamiseen ja työn tekemiseen. Intohimoisella yhdessä tekemisellä kiinteistöjen ja sijoittajien parissa nautimme työstämme, jolloin pystymme ylittämään korkealle asetetut tavoitteet.