e

Tarina

Samla Capitalin tarina

Jo opiskeluajoista lähtien Samla Capitalin perustajalla Samppa Lajusella oli unelmana perustaa oma rahasto- ja hallinnointiyhtiö. Aiemmin sijoittamista itse ja sukuyhtiön kautta harjoittanut Samppa keräsi kokemusta, kunnes aika oli tälle unelmalle valmis vuonna 2015. Näin syntyi Samla Capital ja sen ensimmäinen rahasto Samla Toimitilat Ky, joka nimensä mukaisesti on toimitiloihin sijoittava vaihtoehtorahasto. Myöhemmin perustettiin asuntoihin keskittynyt Samla Asunnot Ky sekä toimitiloihin sijoittava Samla Toimitilat II Ky.

Samla Capitalin hallitsemien rahastojen sijoitusstrategiana on sijoittaa kasvukeskuksissa sijaitseviin 1-20 miljoonan euron kokoluokan kiinteistöihin, jotka ovat yksityissijoittajille liian suuria mutta instituutiosijoittajille pääosin liian pieniä. Sijoittajia oli aluksi muutamia kymmeniä, mutta nyt meitä on täällä jo yli 230, joiden varoilla on tehty yli 100 miljoonan euron sijoitukset.

Samlan toimintaperiaatteeseen kuuluu myös kova työnteko, joka onkin yksi meitä samlalaisia yhdistävä asia. Tiedämme, että työtä tekemällä voidaan kiinteistöjen tuottoa kasvattaa tuntuvasti. Osa-alueet, joilla kiinteistöjen tuottoa voidaan kasvattaa:

  • Kiinteistöjen ostot
  • Aktiivinen vuokraus
  • Kiinteistöjen kehittäminen
  • Markkinointi & brändäys
  • Aktiivinen johto, jolla on selkeät kasvot

Haluamme, että sijoitusomaisuutemme on hyvin hoidettuna joka ikinen päivä, vastuullisesti, yhdessä tekemällä ja tiedostaen, että tavoitteet on tehty ylitettäviksi.