Samla capital logo

Tavoitteet on tehty ylitettäviksi

Samla Capitalin hallinnoimien rahastojen tavoitteet on asetettu korkealle. Teemme asiakkaillemme töitä tavoitteiden ylittämiseksi, aivan kuten Suomen ykkösseiväshyppääjä Minna Nikkanenkin.

Samla Capital Oy on Minna Nikkasen virallinen yhteistyökumppani

Lehdet
e

Rahastomme

Hallinnoimme sijoitusrahastoja, jotka tavoittelevat hyvää ja turvallista tuottoa sijoittajilleen pitkällä aikavälillä. Teemme suoria sijoituksia kiinteistöihin ilman välikäsiä, minkä johdosta toimintamme on kustannustehokasta ja tuottoisaa.

Samla Toimitilat

Sijoitusstrategiana on sijoittaa kasvukeskuksien toimitiloihin 1- 10 miljoonan euron kokoluokassa, joka on yksityissijoittajille usein liian suuri mutta instituutioille liian pieni.

Kiinteistöjen omistajille ja kehittäjille pyrimme tarjoamaan houkuttelevan irtautumismahdollisuuden ja vuokralaisille laadukkaat ja toiminnalliset tilat järkevällä vuokratasolla. Rahaston tuottotavoitteena on 10 % p.a. tuotto omalle pääomalle ja 6 % p.a. voitonjako vuosittain. Toimikausi on 10 vuotta.

Rahaston taustalla on n. 40 ammattimaista sijoittajaa, joiden pääomapanoksilla olemme tehneet sijoituksia viiteen eri kasvukeskukseen, yhteensä n. 23 miljoonan euron arvosta.

Samla asunnot

Samla asunnot

Sijoitusstrategiana on sijoittaa kasvukeskuksien vuokra-asuntoihin. Sijoituksista n. 50 % ovat valmiiksi vuokrattuja kassavirtakohteita ja n. 50 % kehityskohteita, joissa tuotto perustuu kehitysaikaiseen arvonnousuun. Tuottotavoitteemme on 7 % p.a. (oman pääoman tuotto) ja voitonjako 4,5 % p.a.  Rahasto on toistaiseksi voimassa oleva.

Toimintafilosofiamme

Pääomitamme hyvinvointia

Sijoituskohteemme ovat hyvin konkreettisia, näkyviä, jokapäiväistä elämää ja työntekoa tukevia kohteita. Toimimme alueilla, jotka tarjoavat sijoittajille hyvää tuottoa ja samalla yhteiskunnalle paljon hyvää.

Samla toimitilat -rahasto mahdollistaa yrityksille ja julkisille toimijoille laadukkaat toimitilat tuotteiden tai palveluiden tuottamiseksi. Investoimalla pääomaa toimitiloihin, olemme mukana edistämässä yhteiskuntamme elinkeinoelämää ja hyvinvointia.

Samla asunnot –rahasto tarjoaa kustannustehokkaan tavan asua kasvukeskuksien vuokra-asunnoissa, joissa asuminen omistusasunto -muotoisesti ei välttämättä olisi kaikille mahdollista tai järkevää. Asuminen on jokaisen perustarve, johon investoimalla pääomitamme hyvinvoinnin kasvua.

Tavoitteet on tehty ylitettäväksi

Tavoitteemme on asetettu korkealle ja halumme ylittää ne kirkkaasti.

Rahastojemme tuottotavoitteet ohjaavat kaikkea toimintaa. Yksittäisen sijoituskohteen tuoton on aina ylitettävä rahastomme tuottotavoite, jotta voimme lunastaa sijoittajillemme tehdyt lupaukset. Tuottoa ei tehdä turvallisuudesta tinkimättä. Turvallisuus tarkoittaa meillä sijoituskohteen potentiaalia tulevaisuuden arvonnousulle ja riittävästä hajautuksesta huolehtimista.

Tavoitteet ylitetään vain ja ainoastaan kovalla työllä – ja sitä me olemme tottuneet tekemään. Tekemällä enemmän, laadukkaammin, sinnikkäämmin ja pitkäjänteisemmin, pystymme parantamaan suoritustamme useiden tekemisten eri osa-alueiden kautta.

Yhdessä

Samla Capitalissa sijoittaminen ja työn tekeminen yhdistyvät. Operatiivinen tiimi ja omistajat ovat sijoittaneet itse merkittävän osan omaisuudestaan Samla Capitalin rahastoihin. Toisin päin ajateltuna merkittävimmät rahastosijoittajat ovat sitoutuneet olemaan Samla Capitalin päätöksenteossa mukana.

Yhdessä tekeminen on järkevää, koska niin saamme enemmän aikaan. Yhdessä voimme hajauttaa sijoituksia useisiin eri kohteisiin ja keskittää työtä yhdelle organisaatiolle. Käytössämme ovat parhaat asiantuntijat ja neuvonantajat. Verkostomme kautta saamme käyttöömme enemmän tietoa, osaamista ja kokemusta, kuin mihin kukaan yksin voisi pystyä.

Sijoittajat

Samla Capitalin toimintaa velvoittaa vaihtoehtoisrahastojen hoitajia koskevat lain säännökset. Sääntelyn mukaan vaihtoehtoisrahastojen hoitaja voi markkinoida rahastojaan ammattimaisille sijoittajille. Samla Capitalin rahastojen säännöt ja operatiivinen toiminta onkin suunniteltu täyttämään tämän päivän ammattimaisten sijoittajien vaatimat kriteerit.

Jos olet kiinnostunut tekemään sijoituksen Samla Capitalin rahastoihin, niin toivomme sinun ottavan yhteyttä meihin.

Sijoittajareferenssit

Pasi Valoranta, Lighthouse Invest Oy

"Samppa Lajunen on pystynyt aktiivisen työn teon kautta löytämään houkuttelevia sijoituskohteita, joihin yksin sijoittaminen ei olisi mahdollista"

Pasi Valoranta on Energiakolmio Oy:n, nykyisen Enegian perustajia. Nykyisin hän toimii aktiivisena sijoittajana ja Midinvest Oy nimisen pääomasijoitusyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Hän on myös Samla Capital Oy:n hallituksen jäsen ja Samla Toimitilat rahaston Advisory bordin jäsen.

Risto Jämsen

"Lähdin mukaan sijoittajaksi, koska haluan itse keskittyä oman työn tekemiseen ja jättää sijoittamisen Samla Capitalin hoidettavaksi"

Risto Jämsenin työura on vakuuttava. Hän on toiminut lukuisissa vastuullisissa työtehtävissä, mm. Pandan toimitusjohtajana, Jyväskylän seudun kehitysyhtiön Jykesin toimitusjohtajana, Midinvest Managementin sijoitusjohtajana ja nykyisin Makulaku Lakritsa Oy:n ja Green taste Oy:n toimitusjohtajana.

Ulf Forsström, Nordico-Trading Oy

"Lähdimme mukaan sijoittajaksi, koska uskomme aikaisemman yhteistyömme kautta Samppa Lajusen tapaan tehdä töitä. Sijoitus Samla Toimitilat rahastoon tuo meille oman suoran kiinteistösijoittamisen lisäksi hyvää hajautushyötyä ja säästää omaa työaikaamme."

Ulf Forsström on Suomen kolmanneksi suurimman vaatetukkurin Sultraden perustaja. Nykyisin hän toimii kiinteistösijoittajana Nordico -Trading Oy:ssä. Ulf Forsströmin osaaminen tulee Samlan käyttöön Toimitilarahaston Advisory Boardin jäsenyyden kautta, jota kautta suurimmat sijoittavat ovat vaikuttamassa rahaston toimintaan.

Tiimi

Sijoittaminen vaatii laajaa osaamis- ja kokemuspohjaa. Tuloksen tekemiseen tarvitaan tiimiä. Samla Capitalissa se muodostuu operatiivisesta johdosta ja johtoa täydentävästä hallituksesta, Senior Advisoreista sekä laajasta ulkoisesta asiantuntijaverkostosta.

Operatiivinen johto

Samppa Lajunen

"Samppa Lajunen on Samla Capital Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Hän vastaa Samla Toimitilat ja Samla Asunnot rahastojen salkunhoidosta."

samppa.lajunen(at)samla.fi
+358 40 555 2638

 

Tapio Lyytinen

Tapio Lyytinen

"Tapio Lyytinen vastaa Samla Capitalissa sijoittajasuhteista, myynnistä sekä Toimitilat rahaston puolella vuokrauksesta"

tapio.lyytinen(at)samla.fi
+358 50 401 1954

Tuomas Maksimainen

"Tuomas vastaa Samla Capitalissa mm. sidosryhmäraportoinnista, kohteiden haltuunotoista sekä muista back office –tehtävistä."

tuomas.maksimainen(at)samla.fi
+358 40 5711070

 

Hallitus

Jukka Akselin

Jukka Akselinilla on erityisen vahva tausta Kiinteistösijoittamisesta ja kiinteistökehittämisestä. Hän on toiminut Jyväskylä Science Parkin toimitusjohtajana ja Technopolis Oyj:n konsernin johtoryhmässä kiinteistökehityksestä vastaavana johtajana. Jukka on vastannut Suomen mittakaavassa merkittävien toimitilakiinteistöjen ostoista, rakennuttamisesta ja niiden kehittämisestä. Jukan päätyö on tällä hetkellä Enegiassa, jossa hän vastaa mm. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen liittyvistä ratkaisuista ja konsultoinnista.

Juuso Aulanko

Juuso Aulangolla (KTM) on vahva työkokemus yritys- ja kiinteistökaupoista 3J yhtiön toimitusjohtajana ja osakkaana.

Neuvonantajat

Juhani Laitala

Juhani Laitalan erikoisosaamisalueena ovat yritys- ja kiinteistörahoitus sekä riskien hallinta. Näitä tehtäviä hän on hoitanut menestyksekkäästi vastuullisissa asiakas- ja esimiestehtävissä OP-Pohjola-ryhmässä vuodesta 1984 – vuoteen 2010 asti ja tämän jälkeen Atradius nimisen luottovakuutuksia tarjoavan kansainvälisen yhtiön Suomen maajohtajana.

Markku Moisio

Markku Moisiolla on vahva tausta tukku- ja vähittäiskaupan, rakentamisen ja kiinteistökaupan alalta. Hän on toiminut Keskolla eri johtotehtävissä 80 -luvulla, Polar -rakennuskonsernin palveluksessa 1990-1995 ja Pirkan OP-Kiinteistökeskuksen toimitusjohtajana vuosina 1995 – 2001. Tämän jälkeen hän siirtyi Rakennustoimisto Palmberg Oy:n varatoimitusjohtajaksi 2001-2009 ja myöhemmin toimitusjohtajaksi 2009 – 2011. Lemmikäisen ostettua Rakennustoimisto Palmbergin, myös Markku luopui omasta omistuksestaan yhtiössä, jonka jälkeen hän on toiminut hallitusammattilaisena ja konsulttina Akkumo Oy:n kautta. Samla Capitaliin Markku tuo laaja-alaista osaamistaan, joka kumpuaa kokemuksesta rakentamiseen, kiinteistökauppaan ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Jaakko Niskanen

Jaakko Niskanen (KTM) on työskennellyt Kyro Oyj konsernissa valuuttakurssisuojauksen ja likviditeetin hallinnan tehtävissä, jonka jälkeen hän on vastannut Danske Capitalissa osakerahastojen salkunhoitajan tehtävistä ja toiminut myöhemmin Danske Capitalissa Instituutiovarainhoidossa asiakasvastuullisena johtajana. Päivätyönään Jaakko työskentelee 3J nimisessä yrityskauppoja tekevässä yrityksessä osakkaana.

Mika Sulin

Mika Sulinilla on erittäin vahva kansainvälinen kokemus vaativien rakennusprojektien läpi viemisestä. Hän on vastannut mm. Helsingin Hartwall monitoimiareenan konseptin, Hampurin 02 Arenan ja yli kymmenen muun vastaavan kiinteistöprojektin onnistuneesta toteutuksesta

Tänä päivänä Mika toimii konsulttina valtakunnan merkittävimmissä urheilurakentamisen hankkeissa, vetää päätyönään Pohjoismaiden suurinta urheilumarkkinointiyhtiötä ja vaikuttaa lukuisien organisaatioiden toimintaan hallitustyöskentelyn kautta.

Yhteystiedot

Samla Capital Oy

Kauppakatu 18 C 26
40100 Jyväskylä

Samppa Lajunen
040 5552638
etunimi.sukunimi@samla.fi